Основи енергоменеджменту та енергоаудиту на промислових об'єктах

Тренінг «Основи енергоменеджменту та енергоаудиту на промислових об'єктах» – теоретичні та практичні заняття для енергоменеджерів та енергетиків підприємств, головних інженерів і їх служб, керівників цехів та виробничих ділянок, зацікавлених у підвищенні енергоефективності своїх об'єктів, економії витрат на оплату енергоресурсів, модернізації підприємства в цілому і окремих видів устаткування, підвищенні комфорту і промислової безпеки на робочих місцях.

Цілі програми:

1. Освоєння основних положень енергоефективності, енергетичного менеджменту і енергетичного аудиту відповідно до вимог стандарту ISO 50001:2011.

2. Формування навичок обстеження промислових об'єктів різного призначення.

3. Формування навичок розробки / систематизації енергозберігаючих та енергоефективних заходів, планів і програм їх реалізації.

Задачі:

  • Енергетичний аудит підприємства і оцінка потенціалу енергозбереження.
  • Вибір/розрахунок показників ефективності енергозберігаючих заходів.
  • Розробка проектів і планів енергетичного менеджменту, заходів і програм енергозбереження.
  • Розробка програми підвищення енергоефективності.
  • Технічна експертиза заходів і програм енергозбереження.

Тренінг може проводитися на базі Академії ДТЕК або на підприємстві замовника тренінгу.

Тренінг проводять менеджери з управління проектами ДТЕК ЕСКО, сертифіковані енергоаудитори.

Програма тренінгу. День 1. Лекції та теоретичний матеріал.

Час

Тема

Блок 1. Основні поняття Системи енергоменеджменту: цілі та переваги впровадження

10:00 – 11:00

Поняття Системи енергоменеджменту (СЕнМ). Мета впровадження СЕнМ, області застосування і основні поняття і регламентуючі документи в СЕнМ. Переваги енергоменеджменту та ефекти впровадження.

11:00 – 11:40

СЕнМ і повсякденна організаційна практика компанії: як це працює?

11:40 – 11:55

Кава-брейк.

Блок 2. Енергоаудит. Місце енергоаудиту в СЕнМ

11:55 – 13:05

Основні поняття енергетичного аудиту. Види енергетичного аудиту. Об'єкти і завдання енергетичного аудиту промислових підприємств. Схеми і етапи енергетичного аудиту.

Показники енергоефективності, енергетичні баланси та енергетичні карти підприємств.

Розробка енергозберігаючих заходів за результатами аудиту.

13:05 – 15:25

Обід. Перерва.

Блок 3. Заходи з енергоефективності

15:25 – 16:15

Системи автоматизованого обліку та контролю енергоресурсів. Енергозберігаючі заходи регулювання електроприводів. Системи освітлення і способи економії електроенергії. Теплопостачання та теплоспоживання. Інноваційні підходи виробництва/використання теплової енергії.

16:15 – 17:30

Класифікація і ранжування заходів за джерелами економії електричної і теплової енергії (включаючи паливо). Аналіз показників енергоефективності роботи агрегатів і систем. Аналіз типових енергозберігаючих заходів, рішень та проектів.

17:30 – 18:00

Проектне завдання, точки контролю і формат виконання.

Програма тренінгу. День 2. Практичні заняття на реальному об'єкті.

Час

Тема

10:00-14:00

Проведення експрес-енергоаудиту на обраних системах, об'єктах, обладнанні замовника.

  Програма тренінгу. День 3. Захист домашнього завдання.

Время

Тема

10:00-14:00

Презентація тренеру і представнику керівництва замовника результатів експрес енергоаудиту учасниками тренінгу:

  • кожен учасник тренінгу представляє презентацію по своєму об'єкту (програма енергозбереження);
  • обговорення, обмін думками, питання;
  • видача сертифікатів про проходження тренінгу;
  • фото групи, обмін контактними даними.